از آبریز ساید آب خارج نمی‌شود؟

علت خارج شدن آب از آبریز ساید بای ساید: